Salg af levedyr

Vi har desværre ikke mulighed for at udvidde besætningen, da vi er begrænset af hvad marken kan bære. Der er ikke meget jord til salg i Nordsjælland Trist

Men det betyder jo, at vi også må af med dyr, der egentlig burde gå videre i avl. Sunde, raske får, med lette fødsler og godt sind. Vi gemmer ikke på dyr der ikke er værd at gemme på, men dyr vi selv gerne ville have beholdt, vil vi gerne sælge til nye avlere eller eksisterende besætninger. Selvfølgelig er der krav om CHR nr. Vi vil gerne hjælpe nye i gang. Vi har tidligere haft kødgeder, vi har gennemført uddannelsen for smådyrsavlere og vi er med i bestyrrelsen for Spælsau. Det er alt sammen med til at give en viden vi gerne vil dele. 

Vores besætning er klovsygefri og har M3 status. Vi overholder det årlige dyrlægetilsyn, og har i samarbejde med dyrlægen lagt en strategiplan for ormebehandling og vacciner.

Vi har lige nu overskud af gimmerlam og vædderlam fra 2017. Vi har desuden mulighed for at videresælge nogle af vores avlsdyr, så der kan etableres en velfungerende, god flok. Ring og hør nærmere.

Racen

Spelsau er et gammels nordisk korthalefår. De lever stadig i fjeldene i norge, er et meget nøjsomt får, og fordi de er så letbenede, er de gode at træne med hundene på. De kan let flytte sig. 

Der laves i dag et stort avlsarbejde i Norge for at bevare denne skønne race, og dette arbejde følger vi tæt i Spælsauforeningen i Danmark. Den oprindelige type kaldes i dag Gammel Norsk Spælsau. Gennem tiden har der været en tendens til at avle på lidt større og tungere dyr, for at få mere kød på, og for at opnå præmieringer på dyrskuer. Denne type har man siden valgt at kalde Farvet Spælsau.