Racen

Spelsau er et gammels nordisk korthalefår. De lever stadig i fjeldene i norge, er et meget nøjsomt får, og fordi de er så letbenede, er de gode at træne med hundene på. De kan let flytte sig. 

Der laves i dag et stort avlsarbejde i Norge for at bevare denne skønne race, og dette arbejde følger vi tæt i Spælsauforeningen i Danmark. Den oprindelige type kaldes i dag Gammel Norsk Spælsau. Gennem tiden har der været en tendens til at avle på lidt større og tungere dyr, for at få mere kød på, og for at opnå præmieringer på dyrskuer. Denne type har man siden valgt at kalde Farvet Spælsau.